Rus og psykisk helsetjeneste

Rus og psykisk helsetjeneste er et lavterskeltilbud for barn, ungdom og voksne. Vi har til oppgave å bistå mennesker med psykiske utfordringer eller rusavhengighet, der målet er ønsket endring og hjelp til selvhjelp.

 

Besøksadresse:

Uni-bygget

Storgata 103

2480 KOPPANG

E-post:

postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Kontaktinformasjon til tildelerenheten 

Telefon: 474 75 955

E-post: tildelerenheten@stor-elvdal.kommune.no

Postadresse: Postboks 85, 2481 KOPPANG

Besøksadresse: Storgata 110B, 2480 KOPPANG

Til toppen