Tiltak for funksjonshemmede

Enheten har ansvar for tilbud til mennesker med funksjonshemming og omfatter blant annet støttekontakt, avlastning/ besøkshjem, bofellesskap, veiledning i hjemmet omsorg stønad og brukerstyrt personlig assistent.

Kontakt oss

Nina Kværnes
Enhetsleder - Tiltak for funksjonshemmede
E-post
Telefon 989 02 054
Til toppen