Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Brukerstyrt personlig assistent

Enheten tiltak for funksjonshemmede i Stor-Elvdal kommune er en del av sektoren helse, omsorg og velferd. Enheten har ansvar for tilbud til mennesker med funksjonshemming og omfatter blant annet støttekontakt, avlastning/ besøkshjem, bofellesskap, veiledning i hjemmet omsorg stønad og brukerstyrt personlig assistent.

​Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse til mennesker som på grunn av nedsatt funksjonsevne er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet. 

​BPA skal sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til og ha en meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Tjenesten vurderes der bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik art at det er mer hensiktsmessig å gi praktisk bistand i form av BPA enn gjennom øvrige tjenester. Brukerstyrt personlig assistanse er å forstå som en måte å organisere praktisk bistand på. 

Alle tjenestene er vedtaksbasert

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester papirskjema (PDF, 216 kB)

Kontakt oss

Nina Kværnes
Enhetsleder - Tiltak for funksjonshemmede
E-post
Til toppen