Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Støttekontakt

Enheten tiltak for funksjonshemmede i Stor-Elvdal kommune er en del av sektoren helse, omsorg og velferd. Enheten har ansvar for tilbud til mennesker med funksjonshemming og omfatter blant annet støttekontakt, avlastning/ besøkshjem, bofellesskap, veiledning i hjemmet omsorg stønad og brukerstyrt personlig assistent.

Støttekontakt

Formålet med støttekontakt er å bidra til at de som ikke selv klarer å få en aktiv, sosial og meningsfylt fritid kan få assistanse til dette. 

Støttekontakt kan gis individuelt, i gruppe eller i samarbeid med frivillige lag og foreninger. 

​Tjenesten er gratis, men du som trenger støttekontakt, må selv betale egne utgifter. Rammene for oppdraget (målsetting, antall timer, kjøreordning, utgiftsdekning) er beskrevet i vedtaket ditt og i oppdragskontrakt til støttekontakten.

Alle tjenestene er vedtaksbasert.

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester papirskjema (PDF, 216 kB)

Har du lyst til å bli støttekontakt?

Har du litt tid til overs og lyst til å bidra til at andre får en meningsfull og innholdsrik fritid? Ta kontakt med enhetsleder Nina Kværnæs

Som støttekontakt jobber du på en oppdragsavtalen for kommunen, og det gis godtgjøring for oppdraget.

Kontakt oss

Nina Kværnes
Enhetsleder - Tiltak for funksjonshemmede
E-post
Til toppen