1.4 Fritidsklubben

1.3 Fritidsklubben

1.3 Fritidsklubben
Gebyrer 2022 2023
Årskort Gratis Gratis
Inngang, per gang Gratis Gratis
Kiosk følger selvkostprisippet
Bruk av lokalene til private arrangementer. Selvkostforbruksmateriell og vask 500,- 500,-
Til toppen