1.6 Frivilligsentralen

1.5 Frivilligsentralen

1.5 Frivilligsentralen
Gebyrer 2022 2023
Kaffe med biteti/vaffel* 50,- 50,-
Middag/ Internasjonal lunsj* 80,- 80,-
Leie av lokaler til møter og arrangementer 250,- 250,-
Leie av kjøkken utover kaffe/te 250,- 250,-
Leie av treningsrom/sanserom 250,- 250,-
*Salg pkt. 1 og 2 er inkl. mva.
Til toppen