Aktiviteter

Møteplassen

Hyggelig og sosialt dag på frivilligsentralen : - er et lavterskel tilbud med fokus på forebygging av psykisk helse og ensomhet - i samarbeid med rus og psykisk helsetjenesten i kommune - fra 7.2 hver mandag fra 11:30 – 13:30 - enkelt servering  - vi spiller spill, fargelegger, hører på musikk, går turer , arrangerer foredrag og tema dager

Dugnader

Ferieklubben

Sanserom

Følgesvenn

Aktivitetsvenn

Gjennom tilbudet Aktivitetsvenn får mennesker med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Les mer om aktivitetsvenn tilbudet her 

Matkjøring

Hyggetirsdag

Frivillig Frisk

Velkommen til Frivillig Frisk! Lavterskel treningstilbud med fokus på forebygging av helse i samarbeid med kommunens fysioterapeut. 

Til toppen