Aktiviteter

Utstyrssentral

Dugnader

Ferieklubben

Sanserom

Følgesvenn

Aktivitetsvenn

Gjennom tilbudet Aktivitetsvenn får mennesker med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Les mer om aktivitetsvenn tilbudet her 

Matkjøring

Møteplassen

Hyggelig å sosial dag på Frivilligsentralen med ulike aktiviteter 

Hyggetirsdag

Frivillig Frisk

Velkommen til Frivillig Frisk! Lavterskel treningstilbud med fokus på forebygging av helse i samarbeid med kommunens fysioterapeut. 

Til toppen