Tilskuddsordninger

Det finnes en rekke ulike tilskuddsordningen  rettet mot frivilligheten, og dermed gode muligheter for å skaffe ekstra finansiering 
Bruk litt tid på å følge med på søknadsfrister og kriterier- det er store muligheter for å finne en ordning som passer!  

Innlandet fylkeskommune

Her finner du en rekke ulike ordninger, kriterier, søknadsfrister osv
https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/ 

Stiftelsen Balder

løpende søknadsfrist
https://dam.no/2022/08/12/na-apner-soknadsskjemaene-for-helse/?fbclid=IwAR0CA_QrJ_NK2yj-rVs1V_GxAVIxNFrKsGZGpJKfYxPVqW6VSb72P4EpCRE

Sparebankstiftelsen Hedmark

Frist 01.oktober og 01.april
https://sparebankstiftelsenhedmark.no/hva-stottes/

Frifond

Søknadsfrist: 31.12.2022 23:59
https://stotteordninger.no/frifond#call/1333/details

Gjensidigestiftelsen

Søknadsfrist 15.09 og 15.03
Aktiv fritid for alle og alle aldre

https://www.gjensidigestiftelsen.no/aktiv-fritid-for-alle-2022/

Spillemiddelordningen

Kulturarenaer i Innlandet - søknadsfrist 01.03.2023 (forutsetter lokal politisk behandling)    
https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/kunst-og-kultur/tilskudd-til-kulturarenaer-i-innlandet.18509.aspx


Idrett, anlegg og friluftsliv - søknadsfrist 15.01.2023 (forutsetter lokal politisk behandling)    
https://innlandetfylke.no/tjenester/idrett-og-friluftsliv/spillemidler-anlegg/

Kulturminnefondet

ingen søknadsfrist
Tilskudd til istandsetting av bygninger og andre tiltak knyttet til ulike typer verneverdige kulturminner
https://kulturminnefondet.no/
 

Kontakt oss

Janne Mellum
Enhetsleder - Kultur og idrett
E-post
Telefon 477 51 216
Til toppen