Næringsfondet

Stor-Elvdal kommune har næringsfond myntet på å hjelpe bedrifter og enkeltpersonforetak opp og fram. Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet

  • etablererstipend
  • produktutvikling
  • markedsføring
  • investering i utstyr og maskiner

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Ta kontakt med næringsutvikler Bjørn Vegard Øiungen

Til toppen