Næringstomter og Kontorfellesskap

Det finnes ledige næringsarealer med god beliggenhet på industriområde Sundfloen rett ved riksveg 3 i Koppang

I tillegg jobbes det med nye næringsarealer langs riksveg 3 som skal stå klare i den nye arealplanen til Stor-Elvdal Kommune.

Det finnes flere ledige kontorfellesskap hvor Stor-Elvdal Kommune kan formidle kontakt.

For nærmere informasjon kontakt næringsutvikler Bjørn Vegard Øiungen.

Kontakt oss

Bjørn Vegard Øiungen
Rådgiver - samfunn og næringsutvikling
E-post
Telefon 957 83 713
Til toppen