Koronavirus

23.07.2021 - Positiv hurtigtest på Koppang i dag fredag 23.7.21 klokken 13:00. Totalt 11 personer er satt i karantene, 4 personer unngår karantene grunnet de er fullvaksinerte, der en er delvis vaksinert.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Kommunale boliger

Kommunalt disponerte utleieboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet og rekruttere arbeidstakere til kommunen, og er som hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp. 

Søknadsskjema om kommunal bolig

Til toppen