Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Kommunale boliger

Kommunalt disponerte utleieboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet og rekruttere arbeidstakere til kommunen, og er som hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp. 

Søknadsskjema om kommunal bolig

Til toppen