Koronavirus

23.07.2021 - Positiv hurtigtest på Koppang i dag fredag 23.7.21 klokken 13:00. Totalt 11 personer er satt i karantene, 4 personer unngår karantene grunnet de er fullvaksinerte, der en er delvis vaksinert.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Beredskap

De kommunale myndigheter er tillagt et generelt beredskapsansvar og i deler av særlovgivningen som regulerer ulike kommunale virksomhetsområder, er det også stilt krav til beredskaps-forberedelser.

Stor-Elvdal kommunes  beredskapsplan ble vedtatt av kommunestyret 18.06.2014, og er revidert siste gang 29.04.2019.

​Beredskapsplanen bygger på "Forskrift om kommunal beredskapsplikt", fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 22. august 2011. 

Eksempler på situasjoner som kommunen får ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon:

  • Ta hånd om skadde personer, f.eks. ved en større buss- eller togulykke.
  • Bistand ved flom og jordskred.
  • Omsorg for personer som har vært utsatt for større påkjenninger.
  • Innkvartering/forpleining av forulykkede, pårørende eller redningsmannskaper.  
  • Bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område.  
  • Informasjon til pårørende og media.  
  • Gjenoppretting/reparasjon av skader på kommunikasjonsnett, vannforsyning etc.
  • Opprydding og opprenskning etter f.eks. en større forurensningssituasjon.

Beredskapsplan for Stor-Elvdal kommune (PDF, 2 MB)

Til toppen