Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

1. Offentlig servicekontor

1.1 Kopieringstjeneste Gjelder for både private og lag/foreninger. 2-sidige kopier avregnes med 1,5 x grunnsatsen. Eventuelle avvik, andre materialer og ekstra tjenester avregnes mot kostpris eller etter skjønn
1.1 Kopieringstjeneste
Gebyrer 2020 2021
Kopiering A4, sort kopi inkl. mva 2,50,- 2,50,-
Kopiering A3, Sort pr kopi inkl. mva 4,- 4,-
Kopiering A4, Farge pr kopi inkl. mva 6,- 6,-
Kopiering A3, Farge pr kopi inkl. mva. 8,- 8,-
Laminering A4 20,- 20,-
Laminering A3 30,- 30,-
1.1.2 Bevillingsgebyr Disse satsene er iht. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.
1.1.2 Bevillingsgebyr
Gebyr 2020 2021
Salg - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, minimum kr 1 700,- pr. år 0,22,- 0,22,-
Salg - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2, minimum kr 1 700,- pr. år 0,60,- 0,60,-
Skjenking - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, minimum kr. 5 300,- pr.år 0,49,- 0,49,-
Skjenking - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2, minimum kr. 5 300,- pr.år 1,29,- 1,29,-
Skjenking - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3, minimum kr. 5 300,- pr.år 4,27,- 4,27,-
Ambulerende bevilling – pr. gang 380,- 380,-
Kunnskapsprøven 400,-
Etableringsprøven 400,-
Til toppen