1.4 Fritidsklubben

1.4 Fritidsklubben

1.4 Fritidsklubben
Gebyrer 2021 2022
Årskort Gratis Gratis
Inngang, per gang Gratis Gratis
Kiosk følger selvkostprisippet
Bruk av lokalene til private arrangementer. Selvkostforbruksmateriell og vask 500,- 500,-
Til toppen