2.1 Storstua og Besøkssenter Østerdalen

2.1.1 Leie av idrettshall

*Leieprisene forutsetter at leietaker står for generell vask og opprydning. Unntak er vask av gulv som Storstuas personell utfører. Storstuas personell kan utføre all vask og rydding mot betaling
2.1.1 Leie av idrettshall
Gebyr 2020 2021
Trening trim 1/3 hall, per time 220,- 140,-
Trening trim 2/3 hall, per time 280,- 280,-
Trening trim 1/1 hall, per time 390,- 400,-
Turnering helg, fastpris heldag, 1/1 hall 1800 1800
Garderober hverdag/helg 180/270,- 180/270,-
Lukket festarrangement (1/3-2/3-1/1 hall)* 3800,-/5000,-/6200,-
Næringsvirksomhet (1/3 - 1/1 hall)* 5000,-/8000,-
Ekstra renhold/rens av hallgulv ved behov etter bruk i strid med retningslinjer og leieavtale 550,- per time, eks. mva.

2.1.2 Leie av Kultursaler (Storstua og Besøkssenter Østerdalen)

2.1.2 Leie av Kultursaler (Storstua og Besøkssenter Østerdalen)
Gebyr 2021
Øving inntil 3 timer 800,-
Øvingsdag (08:00 - 22:00) 1800,-
Privat arrangement* 4500,-
Næringsformål, per dag 5000,-
Halvårsleie øvelser 3800,-
Kulturforestilling 3500,-
Renhold, Kultursaler 550,- per time, eks. mva
*Leieprisene forutsetter at leietaker står for generell vask og opprydning. Unntak er vask av gulv som Storstuas personell utfører. Storstuas personell kan utføre all vask og rydding mot betaling

2.1.3 Leie av teknisk utstyr og tjenester

2.1.3 Leie av teknisk utstyr og tjenester
Gebyr 2021
Lydanlegg
Fast oppsett ProDG* til øving 350,- eks. mva.
Fast oppsett ProDG* til forestilling 800,- eks. mva.
Lydanlegg utleie
Utleie lydanlegg, ProDG* komplett (inkl. X32 mikser og sceneutlegg) 3400,- eks. mva.
Utleie lydanlegg, ProDG* kun høyttalerflate 2000,- eks. mva.
Utleie lydanlegg, Behringer komplett** (inkl. sub, mikrofoner, mikser) 750,- eks. mva.
Utleie lydanlegg, Scale*** 500,- eks. mva.
Utleie lydanlegg, bærbart m/mikrofon (Mipro/Phonic) 250,- eks. mva.
Utleie lydmikser, X32 med sceneutlegg 1000,- eks. mva.
Utleie lydmikser, Mackie 16 kanaler 200,- eks. mva.
Lys/sceneteknikk
Leie av mobilscene, per element (2x1m) 200,- eks. mva.
Fast oppsett lysrigg til øving 300,- eks. mva.
Fast oppsett lysrigg til forestilling 800,- eks. mva.
Personell
Lys/lydtekniker, per time 550 eks. mva.
Priser på fast oppsett inkluderer ikke omrigg, justeringer. Brukt tid på omrigg av teknisk utstyr belastes med 550,- per time *Stort anlegg, egnet for større arrangementer **Komplett anlegg til mindre arrangementer. ***Sanganlegg med begrenset kapasitet

2.1.4 Leie av møterom/kjøkken

2.1.4 Leie av møterom/kjøkken
Gebyr 2021
Interne* Rigg og forberedelse
Lite møterom 250,-
Møterom (5-15 personer) 250,-
Stort møterom/konferanserom 450,-
Leie av kjøkken uten personell*** 750,- eks. mva.
Eksterne* Rigg inkludert
Lite møterom 350,-
Møterom (5-15 personer) 550,-
Stort møterom/konferanserom 900,-
Leie av kjøkken uten personell*** 750,- eks. mva.
Leie av personell, faktureres per time 550,-
*Gjelder alle interne leietakere ** Inkluderer bruk av prosjektor og installert lydanlegg (Bruk av ProDG anlegg belastes iht. oversikt over leie av teknisk utstyr og tjenester). *** Forutsetter god kjennskap til utstyr og rutiner på kjøkkenet

2.1.5 Leie av spesialrom

2.1.5 Leie av spesialrom
Gebyr 2021
Skytebane, per time 240,-
Skytebane, per sesong 5000,-
Klatrevegg, per time 220,-
Spinningrom, per time 300,- eks. mva.
Spinningrom, én sykkel, per time 50,- eks.mva.

2.1.6 Kantinepriser Storstua

2.1.6 Kantinepriser Storstua
Gebyr 2021
Kaffe 20,-
Popcorn 30,-
Brus/mineralvann 30,-
Kioskvarer Priset per vare
Andre kantinepriser justeres etter meny

2.1.7 Vilkår for utleie til ulike brukergrupper

2.1.7 Vilkår for utleie til ulike brukergrupper
Arrangementer for eller av barn og unge til og med 18 år. a) Det kreves ikke leie: For øvinger, trening, turneringer. Når arrangementet er gratis og åpent for alle i målgruppen (uten deltakeravgift) Når ledere/ansatte i grunnskole eller barnehage er arrangør. Ved arrangementer for barn eller familier i regi av FAU, frivillige lag og foreninger eller andreder inntekter fra inngangspenger og eller loddsalg i hovedsak skal dekke utgifter **Evt. overskudd skal i så fall settes på arrangørens konto og komme barn og unge til gode (klassekonto, kulturskolenskonto, skiklubb, skolemusikk eller liknende).
Leie av teknisk utstyr og tjenester iht. 2.1.3 gjelder alle leietakere.
Til toppen