2.7 Utleie av lokaler ved Besøkssenter Østerdalen

2.7 Utleie Besøksenter Østerdalen

2.7 Utleie Besøksenter Østerdalen
Gebyrer 2021
Interne* rigg og forberedelse
Møterom, dagtid 250,-
Møterom, kveldstid 250,-
Eksterne, rigg inkludert
Møterom, dagtid 900,-
Møterom, kveldstid 1200,-
Næringsvirksomhet
*) Inkluderer bruk av prosjektor/møteromsutstyr Ved eventuell leie av teknisk utstyr vil dette bli fakturert iht. til priser som gjelder for Storstua
Til toppen