2.1 Betalingssatser barnehage

2.1 Betalingssatser barnehage

2.1 Betalingssatser barnehage
Gebyrer 2021 2022
100 % plass (5d/uke) - pr. mnd. Betalingssatsen for full plass samsvarer med regjeringens makspris, fordelt på 11 mnd. pr. år. Statsbudsjettet Jan.-Juli: 3230,-Aug.-Des.: Statsbudsjettet Jan.-Juli: 3.315,- Aug.-Des.:
Redusert betaling pga. lav inntekt = maks 6 % av inntektInnslagspkt. for reduksjon - (reguleres 01.08. hvert år) Maks 6 % av inntekt Innslagspkt. Jan.-Juli: 574 750,- Aug.-Des.: Maks 6 % av inntekt
20 t/u gratis kjernetilbud for 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier,inntektsgrense fastsatt av Stortinget(Forslag: for 2-åringer fra aug. 2019) Inntektsgrense (reguleres 01.08. hvert år) Jan.-Juli: 556 100,- Aug.-Des.: 583 650,- Inntektsgrense (reguleres 01.08. hvert år) Jan.-Juli: 583 650,- Aug.-Des.:
Kostpenger (5d/uke) pr. mnd. 365,- 365,-
Søskenmoderasjon
30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % øvrige barn fra samme familie.
Barn med søsken i barnehage
30% moderasjon gis på den aktuelle barnehageprisen sett i forhold til størrelsen på SFO tilbudet. Søskenmoderasjon barnehage/SFO skal også gjelde uavhengig av om det benyttes private eller kommunale barnehager
Betalingssatser for barnehage er regulert av «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager». Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. Søskenmoderasjon er 30 % reduksjon på barn nr. 2 og 50 % øvrige barn fra samme familie.
Til toppen