3.2 Matlevering fra kjøkkenet

3.2 Matlevering fra kjøkkenet

3.2 Matlevering fra kjøkkenet
Gebyrer 2021 2022
Helpensjon, Granheim per mnd. 4500,- 4600,-
Halvpensjon, Granheim per mnd. 2250,- 2300,-
Middag etter vedtak 85,- 90,-
Middag etter vedtak, uten dessert 65,- 70,-
Middag inkl. mva. 105,- 110,-
Levering av mat til beboere i omsorgsboliger etter vedtak.
Til toppen