3.3 Korttidsopphold/langtidsopphold

3.3 Korttidsopphold/langtidsopphold

3.3 Korttidsopphold/langtidsopphold
Gebyrer 2022
Korttidsopphold pr. døgn. (inntil 60 døgn reguleres årlig ihht statens satser) 175,- *
Dag/nattopphold 95,- **
Langtidsopphold pr. mnd. ***
* Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold. Kommunen kan kreve inntil 175 kroner per døgn for korttidsopphold, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 11-2, Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4
** Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold. Kommunen kan kreve inntil 95 kroner for det enkelte dag- eller nattopphold, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 11-2, Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4
*** Beløpet blir fastsatt av kommunen på grunnlag av beboers inntekter, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 11-2, Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Kap. 1
Til toppen