3.1 Betalingssatser barnehage

3.1 Betalingssatser barnehage

Betalingssatser for barnehage er regulert av «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager». Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. Søskenmoderasjon er 30 % reduksjon på barn nr. 2 og 50 % øvrige barn fra samme familie.
3.1 Betalingssatser barnehage
Gebyrer 2021
100 % plass (5d/uke) - pr. mnd. Betalingssatsen for full plass samsvarer med regjeringens makspris, fordelt på 11 mnd. pr. år. Statsbudsjettet Jan.-Juli: 3230,-Aug.-Des.:
Redusert betaling pga. lav inntekt = maks 6 % av inntektInnslagspkt. for reduksjon - (reguleres 01.08. hvert år) Maks 6 % av inntekt Innslagspkt. Jan.-Juli: 574 750,- Aug.-Des.:
20 t/u gratis kjernetilbud for 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier,inntektsgrense fastsatt av Stortinget(Forslag: for 2-åringer fra aug. 2019) Inntektsgrense (reguleres 01.08. hvert år) Jan.-Juli: 556 100,- Aug.-Des.: 583 650,-
Kjøp av enkeltdager – pr. dag (inkl. mat 220,-
Kostpenger (5d/uke) pr. mnd. 365,-
Til toppen