Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

3.1 Betalingssatser barnehage

3.1 Betalingssatser barnehage Betalingssatser for barnehage er regulert av «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager». Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. Søskenmoderasjon er 30 % reduksjon på barn nr. 2 og 50 % øvrige barn fra samme familie.
3.1 Betalingssatser barnehage
Gebyrer 2021
100 % plass (5d/uke) - pr. mnd. Betalingssatsen for full plass samsvarer med regjeringens makspris, fordelt på 11 mnd. pr. år. Statsbudsjettet Jan.-Juli: 3230,-Aug.-Des.:
Redusert betaling pga. lav inntekt = maks 6 % av inntektInnslagspkt. for reduksjon - (reguleres 01.08. hvert år) Maks 6 % av inntekt Innslagspkt. Jan.-Juli: 574 750,- Aug.-Des.:
20 t/u gratis kjernetilbud for 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier,inntektsgrense fastsatt av Stortinget(Forslag: for 2-åringer fra aug. 2019) Inntektsgrense (reguleres 01.08. hvert år) Jan.-Juli: 556 100,- Aug.-Des.: 583 650,-
Kjøp av enkeltdager – pr. dag (inkl. mat 220,-
Kostpenger (5d/uke) pr. mnd. 365,-
Til toppen