3.2 Betalingssatser SFO

3.2 Betalingssatser SFO

3.2 Betalingssatser SFO
Gebyr 2021
For 1. - 4. trinn. 100 % plass. Før og etter skoletid og hele dager i ferier, med unntakav planleggingsdager.
Plass pr. mnd. – 11 mnd 2450,-
Mat pr. mnd. 250,-
For 1. - 4. trinn. 60 % plass. Før og etter skoletid 3 dager i uka og 3 hele dager iferier, med unntak av planleggingsdager.
Plass pr. mnd. – 11 mnd. 1950,-
Mat pr. mnd. 200,-
For 1. - 4. trinn. 40 % plass. Før og etter skoletid 2 dager i uka og 2 hele dager iferier, med unntak av planleggingsdager
Plass pr. mnd. – 11 mnd 1450,-
Mat pr. mnd. 150,-
Ved ledig kapasitet
Kjøp av hele dager – avtales med de ansatte ved SFO - pr. dag 220,-
Før skoletid - avtales med de ansatte ved SFO - pr. time 50,-
Ved en kombinasjon av leksehjelp og SFO blir følgende trukket fra SFO-prisene pr.leksehjelptime: -20,-
Tabellen forutsetter vedtektsendring. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 på SFO. Barn med søsken i barnehage: 30 % moderasjon gis på den aktuelle barnehageprisen sett i forhold til størrelsen på SFO tilbudet. Søskenmoderasjon barnehage/SFO skal også gjelde uavhengig av om det benyttes private eller kommunale barnehage
Til toppen