Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

3.2 Betalingssatser SFO

3.2 Betalingssatser SFO
3.2 Betalingssatser SFO
Gebyr 2021
For 1. - 4. trinn. 100 % plass. Før og etter skoletid og hele dager i ferier, med unntakav planleggingsdager.
Plass pr. mnd. – 11 mnd 2450,-
Mat pr. mnd. 250,-
For 1. - 4. trinn. 60 % plass. Før og etter skoletid 3 dager i uka og 3 hele dager iferier, med unntak av planleggingsdager.
Plass pr. mnd. – 11 mnd. 1950,-
Mat pr. mnd. 200,-
For 1. - 4. trinn. 40 % plass. Før og etter skoletid 2 dager i uka og 2 hele dager iferier, med unntak av planleggingsdager
Plass pr. mnd. – 11 mnd 1450,-
Mat pr. mnd. 150,-
Ved ledig kapasitet
Kjøp av hele dager – avtales med de ansatte ved SFO - pr. dag 220,-
Før skoletid - avtales med de ansatte ved SFO - pr. time 50,-
Ved en kombinasjon av leksehjelp og SFO blir følgende trukket fra SFO-prisene pr.leksehjelptime: -20,-
Tabellen forutsetter vedtektsendring. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 på SFO. Barn med søsken i barnehage: 30 % moderasjon gis på den aktuelle barnehageprisen sett i forhold til størrelsen på SFO tilbudet. Søskenmoderasjon barnehage/SFO skal også gjelde uavhengig av om det benyttes private eller kommunale barnehage
Til toppen