Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

3.3 Kulturskolen

3.3 Kulturskolen Betalingen fordeles på 2 terminer pr. år, med fakturering i juni og desember. Det betales ikke for aktiviteter som inngår i grunnskoleopplæringen, eller som fullt ut dekkes av andre instanser.
3.3 Kulturskolen
Gebyr 2021
Individuell opplæring 2 600,-
Gruppeundervisning (over 10 elever) 1 650,-
Søskenmoderasjon 30%
Fler aktivitetsmoderasjon 30%
Materialkostnader Selvkost
Instrumentleie pr. semester 200,-
Til toppen