3.3 Kulturskolen

3.3 Kulturskolen

Betalingen fordeles på 2 terminer pr. år, med fakturering i juni og desember. Det betales ikke for aktiviteter som inngår i grunnskoleopplæringen, eller som fullt ut dekkes av andre instanser.
3.3 Kulturskolen
Gebyr 2021
Individuell opplæring 2 600,-
Gruppeundervisning (over 10 elever) 1 650,-
Søskenmoderasjon 30%
Fler aktivitetsmoderasjon 30%
Materialkostnader Selvkost
Instrumentleie pr. semester 200,-
Til toppen