3.4 Leie av skolelokaler

3.4 Leie av skolelokaler

Jfr. "Retningslinjer for utleie av skolens lokaler og anlegg"
3.4 Leie av skolelokaler
Gebyr 2021
Gymsal - Leie til voksengrupper, dvs. der mer enn halvparten av deltakerne er over18 år - pr. gang 400,-
Klasserom - Betaling pr. kveld 200,-
Kantine/kjøkken – pr. dag/kveld + eventuelt tillegg for renhold 2500,-
Renhold pr. time inkl. mva. 600,-
Overnatting - pr. person pr. natt 100,-
Til toppen