4.2 Matlevering fra kjøkkenet

4.2 Matlevering fra kjøkkenet

Levering av mat til beboere i omsorgsboliger etter vedtak.
4.2 Matlevering fra kjøkkenet
4.2 Matlevering fra kjøkkenet 2020 2021
Helpensjon, Granheim per mnd. 4500,- 4500,-
Halvpensjon, Granheim per mnd. 2250,- 2250,-
Middag etter vedtak 85,- 85,-
Middag etter vedtak, uten dessert 65,- 65,-
Middag inkl. mva. 105,- 105,-
Til toppen