4.3 Korttidsopphold/langtidsopphold

4.3 Korttidsopphold/langtidsopphold

4.3 Korttidsopphold/langtidsopphold
Gebyrer 2020
Korttidsopphold pr. døgn. (inntil 60 døgn reguleres årlig ihht statens satser) 170,-
Dag/nattopphold 90
Langtidsopphold pr. mnd. egen utregning
Til toppen