4.1 Betalingssatser for praktisk bistand

4.1 Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelps- og vaktmesteroppgaver)

4.1 Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelps- og vaktmesteroppgaver)
5.1 Betalingssatser for praktisk bistand 2021 2022
Inntil 2 G (0 – 202702) 210,-
2 G – 3 G (202702 – 304053) 604,-
3 G – 4 G (304053 – 405404) 854,-
4 G – 5 G (405404 – 506755) 1177,-
Over 5 G (506755--) 1467,-
Priser for 2021 er lagt inn etter rundskriv fra dept. i desember 2021. Prisene for 2022 foreligger ikke på nåværende tidspunkt.
Priser for 2021 er lagt inn etter rundskriv fra dept. i desember 2021. Prisene for 2022 foreligger ikke på nåværende tidspunkt.
Trygghetsalarm pr. mnd* 285,- 285,-
*Ikke mva. pliktig. For inntekt inntil 2 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) følges fastsatt maksimalsats iht. forskrift om egenandel for kommunale helse –og omsorgstjenester kap 2.
Til toppen