Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

5.1 Betalingssatser for praktisk bistand

5.1 Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelps- og vaktmesteroppgaver) *Ikke mva. pliktig. For inntekt inntil 2 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) følges fastsatt maksimalsats iht. forskrift om egenandel for kommunale helse –og omsorgstjenester kap 2.
5.1 Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelps- og vaktmesteroppgaver)
5.1 Betalingssatser for praktisk bistand 2020 2021
Inntil 2 G (0 – 202702) 210,-
2 G – 3 G (202702 – 304053) 604,-
3 G – 4 G (304053 – 405404) 854,-
4 G – 5 G (405404 – 506755) 1177,-
Over 5 G (506755--) 1467,-
Trygghetsalarm pr. mnd* 285,- 285,-
Til toppen