5.1 Betalingssatser for praktisk bistand

5.1 Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelps- og vaktmesteroppgaver)

*Ikke mva. pliktig. For inntekt inntil 2 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) følges fastsatt maksimalsats iht. forskrift om egenandel for kommunale helse –og omsorgstjenester kap 2.
5.1 Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelps- og vaktmesteroppgaver)
5.1 Betalingssatser for praktisk bistand 2020 2021
Inntil 2 G (0 – 202702) 210,-
2 G – 3 G (202702 – 304053) 604,-
3 G – 4 G (304053 – 405404) 854,-
4 G – 5 G (405404 – 506755) 1177,-
Over 5 G (506755--) 1467,-
Trygghetsalarm pr. mnd* 285,- 285,-
Til toppen