5. Skjenkekontroll

5.1 Bevillingsgebyr

5.1 Bevillingsgebyr
Gebyr 2021 2022
Salg - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, minimum kr 1 700,- pr. år 0,22,- 0,22,-
Salg - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2, minimum kr 1 700,- pr. år 0,60,- 0,61-
Skjenking - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, minimum kr. 5 300,- pr.år 0,49,- 0,50,-
Skjenking - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2, minimum kr. 5 300,- pr.år 1,29,- 1,32,-
Skjenking - pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3, minimum kr. 5 300,- pr.år 4,27,- 4,36,-
Ambulerende bevilling – pr. gang 380,- 390,-
Kunnskapsprøven
Etableringsprøven
Til toppen