6.10 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder

6.10 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder

6.10 Priser for boligtomter/tilleggsareal i regulerte områder
Sted Størrelse Pris Enhet
Båsrøsta Inntil 1 mål Kr 120 000,- Pr. tomt
Båsrøsta 1-1,5 mål Kr 180 000,- Pr. tomt
Vannstasjonsteigen Inntil 1 mål Kr 100 000,- Pr. tomt
Vannstasjonsteigen 1 – 1,5 mål Kr 150 000,- Pr. tomt
Steinvik Inntil 1 mål Kr 60 000,- Pr. tomt
Steinvik 1 -1,5 mål Kr 90 000,- Pr. tomt
Tilleggs-/restareal Kr 25,- pr.m²
I tillegg til pris pr.tomt/pr.m² betaler kjøper: - Gebyr for fradeling - Gebyr for oppmåling inkl. tinglysingsgebyrer - Dokumentavgift - Tilkoblingsavgifter for vann og avløp Gjeldende gebyrer finner dere i gebyrregulativet.
Til toppen