6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger

6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Utleieboliger.

Vedtatte satser gjelder for nye avtaler – allerede inngåtte avtaler reguleres iht. "LOV-1999-03-26-17 Lov om husleieavtaler (husleieloven)." kapittel 4.
6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Utleieboliger.
Husleie 2021
Eventyrveien 18-32 6 350,-
Sundfloveien 45 7 560,-
Gammelstu Trønnes – leilighet Syd 5 780,-
Gammelstu Trønnes – leilighet Nord 5 780,-
Gimleveien 10B 7 200,-
Storgata 136 A-D 5 480,-
Storgata 136 B og C 6 080,-
Myhreveien 29 A og D 6320,-
Myhreveien 29 B og C 5 080,-

6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Omsorgs- og trygdeboliger

Vedtatte satser gjelder for nye avtaler – allerede inngåtte avtaler reguleres iht. "LOV-1999-03-26-17 Lov om husleieavtaler (husleieloven)." kapittel 4.
6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Omsorgs- og trygdeboliger
Husleie 2021
Benveien 3 A-C 5 610,-
Benveien 5 A–B 5 610,-
Benveien 13 - leilighet 1-7 6 840,-
Myhreveien 23 A-C 5 610,-
Myhreveien 25 A-B 5 610,-
Morastua – leilighet A 6 590,-
Morastua – leilighet B-D 6 190,-
Granheimveien 13 A 4 970,-
Granheimveien 13 B-C 4 460,-
Granheimveien 11 A-B 4 460,-
Granheimveien 11 C 4 970,-
Granheimveien 5 A-E 5 610,-
Granheimveien 10 A-E 5 610,-
Granheim alderspensjonat – enkel 5 980,-
Granheim alderspensjonat – dobbel 6 390,-
Til toppen