6.7 Gebyr for eiendomsopplysninger

6.7 Gebyrregulativ for eiendomsopplysninger

Stor-Elvdal kommune inngikk i 2010 avtale med Norsk Eiendomsinformasjon AS for formidling av eiendomsinformasjon. Ved å gå inn på www.ambita.no finner en alle tilgjengelige produkter og priser. Da prisene fra Ambita kan endre seg i løpet av året så har vi her bare en oversikt over tilgjengelige produkter fra leverandør. Pris – salg av eiendomsopplysninger fra kommunen eks.mva - enkeltprodukt For bestilling utenom selvbetjeningsløsninger gjelder prisene tilsvarende: https://stor-elvdal.etorg.no/
6.7 Gebyrregulativ for eiendomsopplysninger
Gebyrer 2021 2022
Eiendomsinformasjon 290,- 290,-
Eiendomsmeglerpakke ubebygd tomt
Digitale Kartdata
Grunnkart 350,- 350,-
Ledningskart 350,- 350,-
Ortofoto-farge 350,- 350,-
Målebrevskopi 290,- 290,-
Naboliste 290,- 290,-
Godkjente bygningstegninger 420,- 420,-
Byggevedtak 290,- 290,-
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 290,- 290,-
Seksjonering 220,- 220,-
Pipe eller ildsted – Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS
Gjeldende arealplaner med bestemmelser 420,- 420,-
Innsendte arealplaner 420,-
Tilknytning vann og avløp 290,-
Adkomst til eiendommen 290,-
Kommunale avgifter og gebyrer 350,-
Legalpant 290,-
Til toppen