Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

6.7 Gebyr for eiendomsopplysninger

6.7 Gebyrregulativ for eiendomsopplysninger Stor-Elvdal kommune inngikk i 2010 avtale med Norsk Eiendomsinformasjon AS for formidling av eiendomsinformasjon. Ved å gå inn på www.ambita.no finner en alle tilgjengelige produkter og priser. Da prisene fra Ambita kan endre seg i løpet av året så har vi her bare en oversikt over tilgjengelige produkter fra leverandør. Pris – salg av eiendomsopplysninger fra kommunen eks.mva - enkeltprodukt For bestilling utenom selvbetjeningsløsninger gjelder prisene tilsvarende: https://stor-elvdal.etorg.no/
6.7 Gebyrregulativ for eiendomsopplysninger
Gebyrer 2021
Eiendomsinformasjon 290,-
Eiendomsmeglerpakke ubebygd tomt
Digitale Kartdata
Grunnkart 350,-
Ledningskart 350,-
Ortofoto-farge 350,-
Målebrevskopi 290,-
Naboliste 290,-
Godkjente bygningstegninger 420,-
Byggevedtak 290,-
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 290,-
Seksjonering 220,-
Pipe eller ildsted – Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS
Gjeldende arealplaner med bestemmelser 420,-
Innsendte arealplaner 420,-
Tilknytning vann og avløp 290,-
Adkomst til eiendommen 290,-
Kommunale avgifter og gebyrer 350,-
Legalpant 290,-
Til toppen