Koronavirus

23.07.2021 - Positiv hurtigtest på Koppang i dag fredag 23.7.21 klokken 13:00. Totalt 11 personer er satt i karantene, 4 personer unngår karantene grunnet de er fullvaksinerte, der en er delvis vaksinert.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner er arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller planer for et avgrenset tema. Geografisk avgrensede kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel.

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema med tilhørende kartdel og bestemmelser.

Kommunedelplaner (Tema)

Kommunedelplan for kulturminnner og kulturmiljøer 2017-2030

  1. Planprogram- Kommunedelplan for kulturminnner og kulturmiljøer 2017-2030 (PDF, 782 kB)
  2. Særutskrift, kommunestyrets behandling 13.03.2018 (PDF, 417 kB)

Kommunedelplan for klima og energi 2020 - 2030

  1. Vedtatt kommunedelplan for klima og energi 2020 - 2030 (PDF, 2 MB)
  2. Særutskrift, sluttbehandling (PDF, 536 kB)

Kommunedelplaner (Geografisk)

Kommunedelplan Atna (PDF, 2 MB)


Kommunedelplan Atnbrua (PDF, 2 MB)


Kommunedelplan Koppang (PDF, 3 MB)


Kommunedelplan Steinvik (PDF, 2 MB)

Til toppen