Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Kommuneplan

​Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene.

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, samt en handlingsdel (økonomiplan).

Samfunnsdelen skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer og overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som skal ivaretas ved disponering av arealene.

Høringsparter kommuneplan (PDF, 49 kB)
 

Kommuneplanen

  1. Fastsatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2017-2040 (PDF, 2 MB)
  2. Særutskrift, kommunestyrets behandling 20.12.2017 (PDF, 222 kB)

Kommunens samfunnsdel

  1. Vedtatt - kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 (PDF, 888 kB)
  2. Særutskrift, kommunestyrets behandling 19.06.2019 (PDF, 979 kB)

Kommuneplanens arealdel

  1. Fastsatt planprogram for Kommuneplanens arealdel 2019-2040 (PDF, 986 kB)
  2. Særutskrift, kommunestyrets behandling 19.06.2019 (PDF, 770 kB)
Til toppen