Ny fritidsklubb og frivilligsentral

Fraflyttede biblioteklokaler i Storgata 113 totalrehabiliteres og bygges om til flerbrukssenter med fritidsklubb, frivilligsentral, møterom og kontorer. Det «nye» bygget vil fremstå svært moderne og tilpasset dagens aktiviteter og behov både for unge og eldre, og samlokaliseringen gir nye muligheter til samspill på tvers av generasjoner og interesser.

Illustrasjon oppholdsrom - Klikk for stort bildeIllustrasjon oppholdsrom Sign arkitektur  

Kontakt oss

Jan Tore Myrbakken
Enhetsleder - eiendom og kommunalteknisk drift
E-post
Telefon 415 24 040
Vidar Austeng-Jørgensen
Sektorleder Samfunnsutvikling
E-post
Telefon 913 32 198
Til toppen