Omsorgsboliger og helsehus

I prosjektet omsorgsboliger/helsehus jobbes det i øyeblikket med kravspesifikasjon for videre behandling og anbudkonkurranse. Prosjektet er noe endret i forhold til utgangspunktet, ved at kommunen har valgt å se på løsninger med samlokalisering av helsesektoren. 

Til toppen