Ansattoversikt


Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
474 58 406
477 90 769
969 44 820
Kommunefysioterapeut 489 94 907
Ergoterapeut 951 87 354
Jordmor 400 36 332
Vernepleier og ruskonsulent 488 92 131
Enhetsleder - Tiltak for funksjonshemmede 989 02 054
Enhetsleder - kortidsavdeling, kjøkken og helse 952 72 594
Helsesykepleier 479 71 595

50% med arbeidsdager mandag og onsdag, torsdag lik uke.

Sosionom 959 01 115
Sykepleier 474 53 572
Enhetsleder - hjemmebaserte tjenester 474 58 096
Helsesykepleier 457 28 990
Sektorleder - Helse og velferd 997 39 956
Sosionom 992 66 429
Ledende helsesykepleier 457 23 420
Saksbehandler Tildelerenheten 989 01 850
Enhetsleder - langtidsavdeling, vaskeri/renhold 976 83 614
Til toppen