Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 971 01 375 971 01 375
Fagleder arkiv 474 81 013
Stabsleder 969 47 898
Hovedverneombud 951 87 006
Økonomisjef 958 21 047
Saksbehandler 474 81 012
Rådmann 416 36 267 416 36 267

Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
474 58 406
477 90 769
969 44 820
Kommunefysioterapeut 489 94 907
Ergoterapeut 951 87 354
Jordmor 400 36 332
Vernepleier og ruskonsulent 488 92 131
Enhetsleder - Tiltak for funksjonshemmede 989 02 054
Enhetsleder - kortidsavdeling, kjøkken og helse 952 72 594
Helsesykepleier 479 71 595

50% med arbeidsdager mandag og onsdag, torsdag lik uke.

Sosionom 959 01 115
Sykepleier 474 53 572
Enhetsleder - hjemmebaserte tjenester 474 58 096
Helsesykepleier
Sektorleder - Helse og velferd 997 39 956
Sosionom 992 66 429
Ledende helsesykepleier 457 23 420
Saksbehandler Tildelerenheten 989 01 850
Enhetsleder - langtidsavdeling, vaskeri/renhold 976 83 614

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder for oppvekst og utdanning 62 46 46 00 920 80 007

Oppvekst og utdanning - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 62 46 46 00 969 44 160
Barnevernkonsulent 62 46 46 00 459 75 996
Barnevernkonsulent 62 46 46 00 989 02 061
Barnevernleder 474 84 192

Oppvekst og utdanning - Koppang barnehage

Ansatte i avdelingen Koppang barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer/Enhetsleder 480 95 813
Merkantil 404 41 015

Oppvekst og utdanning - Koppang skole

Ansatte i avdelingen Koppang skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør
Rektor Koppang skole 404 41 015 489 95 521

Oppvekst og utdanning - Sollia Barnehage

Ansatte i avdelingen Sollia Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer/Enhetsleder 480 95 813

Oppvekst og utdanning - Sollia skole

Ansatte i avdelingen Sollia skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor

Oppvekst og utdanning - Stor-Elvdal kulturskole

Ansatte i avdelingen Stor-Elvdal kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pianolærer
Slagverk- og felelærer
Danselærer
Sanglærer
Messinglærer, skolekorpsdirigent
Merkantil 404 41 015
Kulturskolerektor, kulturskolelærer treblås og kunst 950 70 843
Gitarlærer
Teaterlærer

Oppvekst og utdanning - Stor-Elvdal ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Stor-Elvdal ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Stor-Elvdal ungdomsskole 976 83 700
Rådgiver, spesialpedagogisk veileder 404 41 016 918 79 149
Merkantil 404 41 016 939 13 578

Oppvekst og utdanning - Voksenopplæringen

Ansatte i avdelingen Voksenopplæringen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 476 57 249
416 48 610

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 908 89 891

Samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder Samfunnsutvikling 913 32 198
Saksbehandler/administrasjon 474 58 624
Rådgiver - samfunn og næringsutvikling 957 83 713

Samfunnsutvikling - Eiendom

Ansatte i avdelingen Eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider renhold 918 10 851
Vaktmester 482 40 364
Fagarbeider byggdrift 489 94 809
Fagarbeider renhold 901 57 812
Fagleder renhold 452 51 782
Fagarbeider byggdrift 474 56 516
Arbeidsleder byggdrift 915 18 735
Renholder 940 51 422
Fagarbeider renhold 401 73 530
Enhetsleder - eiendom og kommunalteknisk drift 415 24 040
Renholder 970 72 903
Fagarbeider renhold 482 88 472

Samfunnsutvikling - Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder forvaltning 474 58 630
Saksbehandler 474 58 999
Byggesaksbehandler 474 58 486
Rådgiver utmark – Kart og oppmåling 458 72 771
Rådgiver jordbruk 940 08 554
Rådgiver skogbruk 952 20 192

Samfunnsutvikling - Kommunalteknisk drift

Ansatte i avdelingen Kommunalteknisk drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør 901 78 253
Driftsoperatør 474 52 476
Senioringeniør VA 924 52 830
Driftsoperatør 909 73 661
Enhetsleder - eiendom og kommunalteknisk drift 415 24 040

Samfunnsutvikling - Kultur og idrett

Ansatte i avdelingen Kultur og idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder, Frivilligsentralen 404 37 903
Naturveileder rovdyr
Fritidsklubbleder 977 79 537
Drift, Storstua 488 67 198
Kulturhusleder, Storstua 913 38 084
Enhetsleder - Kultur og idrett 477 51 216
Biblioteksjef 940 14 778
Til toppen