Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 971 01 375
Fagleder arkiv
Stabsleder 969 47 898
Økonomisjef 958 21 047
Saksbehandler
Rådmann 416 36 267

Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunefysioterapeut 489 94 907
Ergoterapeut 951 87 354
Ledende helsesykepleier 404 07 449
Vernepleier og ruskonsulent 488 92 131
Enhetsleder - Tiltak for funksjonshemmede
Helsesykepleier 479 71 595

50% med arbeidsdager mandag og onsdag, torsdag lik uke.

Sosionom 959 01 115
Sykepleier 474 53 572
Hovedverneombud 951 87 006
Avdelingsleder 474 58 096
Sektorleder - Helse og velferd 997 39 956
Sosionom 992 66 429
Helsesykepleier 917 93 618

50 % med arbeidsdager mandag ulik uke, tirsdag og onsdag.

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder for oppvekst og utdanning 62 46 46 00 920 80 007

Oppvekst og utdanning - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 62 46 46 00 969 44 160
Barnevernkonsulent 62 46 46 00 459 75 996
Barnevernkonsulent 62 46 46 00 989 02 061
Barnevernleder 474 84 192

Oppvekst og utdanning - Koppang barnehage

Ansatte i avdelingen Koppang barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer/Enhetsleder 480 95 813
Merkantil 404 41 015

Oppvekst og utdanning - Koppang skole

Ansatte i avdelingen Koppang skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør
Rektor Koppang skole 404 41 015 489 95 521

Oppvekst og utdanning - Sollia Barnehage

Ansatte i avdelingen Sollia Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer/Enhetsleder 480 95 813

Oppvekst og utdanning - Sollia skole

Ansatte i avdelingen Sollia skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor

Oppvekst og utdanning - Stor-Elvdal kulturskole

Ansatte i avdelingen Stor-Elvdal kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pianolærer
Slagverk- og felelærer
Danselærer
Sanglærer
Messinglærer, skolekorpsdirigent
Merkantil 404 41 015
Kulturskolerektor, kulturskolelærer treblås og kunst 950 70 843
Gitarlærer
Teaterlærer

Oppvekst og utdanning - Stor-Elvdal ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Stor-Elvdal ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Stor-Elvdal ungdomsskole 976 83 700
Rådgiver, spesialpedagogisk veileder 404 41 016 918 79 149
Merkantil 404 41 016 939 13 578

Oppvekst og utdanning - Voksenopplæringen

Ansatte i avdelingen Voksenopplæringen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 476 57 249
416 48 610

Samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder forvaltning 474 58 630
Sektorleder Samfunnsutvikling 913 32 198
Saksbehandler 474 58 999

Samfunnsutvikling - Kultur og idrett

Ansatte i avdelingen Kultur og idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder, Frivilligsentralen 404 37 903
Kulturhusleder, Storstua 913 38 084
Testredaktør Langdal
Enhetsleder - Kultur og idrett 477 51 216
Biblioteksjef 474 58 301

Samfunnsutvikling - Næring og landbruk

Ansatte i avdelingen Næring og landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver utmark – Kart og oppmåling 458 72 771
Rådgiver skogbruk 952 20 192
Rådgiver - samfunn og næringsutvikling 957 83 713
Til toppen