Viltforvaltning

Viltforvaltning omfatter alle viltlevende landpattedyr, amfibier og krypdyr. Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom bli tatt vare på.

Kommunen har ansvar for viltforvaltning etter Naturmangfoldloven, Viltloven og Lov om laksefisk og innlandsfisk med underliggende forskrifter.

Viltforvaltning i kommunen er lagt under sektor for samfunnsutvikling.

 

Les mer om jakt i oversikten under

Artikkelliste

Til toppen