Viltforvaltning

Viltforvaltning omfatter alle viltlevende landpattedyr, amfibier og krypdyr. Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom bli tatt vare på.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kommunen har ansvar for viltforvaltning etter Naturmangfoldloven, Viltloven og Lov om laksefisk og innlandsfisk med underliggende forskrifter.

Viltforvaltning i kommunen er lagt under sektor for samfunnsutvikling.

Fallvilt og skadet vilt

Det er kommunens plikt å sørge for ettersøk av skadet vilt samt håndtering av fallvilt av elg, rådyr og hjort.

  • Ved viltulykke ring umiddelbart politiets servicetelefon 02800. Husk å merke stedet der viltet ble påkjørt eller vent på kommunens ettersøksjegere.

Jakt og jakttider

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Retten til jakt tilhører grunneieren. For å sikre en forsvarlig utnyttelse av ressursene, er det ønskelig at rettighetshaverne utarbeider driftsplaner. I de fleste tilfeller krever dette at flere grunneiere samarbeider om forvaltning over et større geografisk område.

Alle som skal utøve jakt eller fangst må ha bestått en obligatorisk jegerprøve. Alle som skal jakte rådyr, elg, hjort, reinsdyr eller lisensjakt på rovdyr med rifle skal årlig bestå en nærmere spesifisert skyteprøve. I tillegg skal de som jakter rådyr, elg eller hjort ha tilgang til godkjent ettersøkshund. De som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.

Til toppen