Forsøpling

Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til forurensing.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hva er forsøpling?

Forsøpling kan være villfyllinger med hageavfall og annet avfall, men det kan også være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak på egen eiendom.

Vil du melde fra om forsøpling?

Ønsker du å melde fra om forsøpling, kan du sende en e-post til postmottak@stor-elvdal.kommune.no. I e-posten er det viktig at du legger ved bilde av avfallet og adressen, eller en god beskrivelse av hvor bildet er tatt.

Alle har et ansvar for et rent og trivelig miljø

Forbud mot forsøpling er regulert i forurensingsloven § 28. Der står det at «Ingen må lagre eller håndtere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.»

Du har selv ansvar for orden og ryddighet rundt din egen avfallsbeholder.

  • Trenger du større avfallsbeholdere, eller har andre spørsmål rundt privat avfallshåndtering, ta kontakt med FIAS på telefon 62 49 48 00 eller e-post: firmapost@fias.no.

Hvis du ferdes i områder uten avfallsbeholder, er du selv ansvarlig for å ta med avfallet hjem.

Driver du dagligvarehandel, bensinstasjon eller andre utsalg, har du ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet jamfør forurensingsloven § 35.

Brenning av søppel

Brenning av søppel er ulovlig, uavhengig av mengden avfall som brennes. Det vil kreves en utslippstillatelse fra forurensningsmyndighetene (statsforvalteren) i medhold av forurensingsloven § 7.

Hvem har ansvaret?

Hvis du oppdager forsøpling, kan du melde fra til kommunen. Dersom vi finner den ansvarlige, vil vedkommende få pålegg om å rydde etter seg. Hvis de ansvarlige ikke finnes, er det grunneieren som har ansvaret for å rydde opp.

  • Kommunen ved sektor samfunnsutvikling har ansvar for forsøpling på grøntarealer i sentrum.
  • Vegeier har ansvar for forsøpling langs veger. Dette kan være kommunen, fylkeskommunen eller privateier.

Lovverk

Til toppen