Vedlikehold av kommunale veger

I Stor-Elvdal kommune har vi ca 300 km veg som skal vedlikeholdes. Hvert år blir det utarbeidet en handlingsplan for hvilke veger som skal prioriteres. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette kan du forvente av oss

  • Vegetasjon langs veiene kuttes etter behov
  • Støvdemping av grusveier utføres etter behov
  • Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas etter oppsatte rutiner og ved behov
  • Alle sentrumsområder er feiet innen 17. mai hvert år. Veier i boligområder er feiet innen St. Han
  • Hull i veibanen lappes/repareres
  •  Slitasje på veger repareres etter budsjett
  • Jevnlig rutinemessig ettersyn av gatelys. Mørke lamper byttes. Reparasjoner utføres på prioriterte områder
  • Gangfelt og øvrig trafikkmerking foretas ved behov
  • Trafikkskilt har rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov

Dette forventer vi av deg

Til toppen