Moratunet sykehjem

Moratunet Sykehjem består av tre langtidsavdelinger, eget institusjonskjøkken og eget vaskeri.

For å få tildelt plass på en av avdelingene blir det  gjort vurderinger  og kartlegginger for å se hvor vedkommende skal få videre plass. Dette blir så vurdert på tiltaksmøter en dag i uken.

Moratunet Sykehjem har 35 plasser og 1 KAD (Kommunal Akutt Døgnplass). Alle rommene er enerom og har eget bad.
De 35 plassene er fordelt på tre avdelinger:

1. etg. som består av Morakroken og korttidsavdelingen.
2. etg. som er en langtidsavdeling. Her er det to team fordelt på seks og ni beboere.
3. etg. som er tilrettelagtavdeling. Her er det to team fordelt på seks og åtte Beboere.

Velvære:
På Moratunet Sykehjem har beboerne tilgang til fotpleie, frisør og fysioterapi.

Kjøkken:
Moratunet har eget kjøkken som lager næringsrik mat fra bunnen av til sykehjemmet og hjemmeboende. Det er også en betjent kantine kl 10.30 – 12.30.

Vaskeri: 
Moratunet Sykehjem har eget vaskeri som behandler alt av tøy for beboere og arbeidstøy for ansatte. Vi har også et tilbud til Granheim og private som får behandlet det de ønsker av tøy.

Ønsker du mer informasjon, så ta gjerne kontakt direkte med avdelingen:

Langtidsavdelingen:
Tilrettelagt avdeling:
Kortidsavdeling:
Morakroken:   

47 45 84 22  
47 45 84 55
47 45 84 29
47 45 84 21


                  

Til toppen