Fysioterapi

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut. Målet er at du skal få en bedre hverdag, hvor du kan være så selvstendig og aktiv som mulig. Fysioterapeutene jobber også med forebyggende virksomhet, og jobber opp mot skole og barnehage, helsestasjon, sykehjem og andre institusjoner i kommunen.

Vi kan blant annet bistå med:

  • undersøkelse og kartlegging
  • informasjon, veiledning og undervisning
  • hverdagsrehabilitering
  • behandling/rehabilitering etter sykdom og skade
  • habilitering
  • forebyggende og helsefremmende aktiviteter individuelt eller i gruppe

Fysioterapeuten er enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Egenandelen er lik både for kommunal fysioterapeut og privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd fra kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe.

Kommunal fysioterapeut:

Pr d.d har vi ikke 100% kommunal fysioterapeut. Men ved behov for tjenester, ta kontakt på nummeret under.  Her vil du treffe de private fysioterapeutene som bistår oss i den kommunale tjenesten.

Kommunal fysioterapeut
Tlf.: 489 94 907
E-post: 

Vi har dessverre i perioden 16.08.23 - 15.08.24 ikke fått tildelt turnus fysioterapeut. 

Avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter:

Morten Buchholdt

Privatpraktiserende fysioterapeut med tilskudd
Moratunet, telefon: 90 02 55 32 
E-post: Morten_7_2@hotmail.com

Ingunn Andreassen 

Privatpraktiserende fysioterapeut med tilskudd
Moratunet, telefon: 46921438
E-post: andreasseningunn@gmail.com

Målgruppe

Personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skade.
Personer med ønske om livsstilsendring eller generelle råd i forhold til forebyggende tiltak.

Kriterier

Fysioterapi er en del av tjenestetilbudet i kommunen som kan kontaktes direkte og uten henvisning fra lege. Fysioterapeuten vil foreta en undersøkelse og gjør en faglig vurdering av behovet. Tilbudet er for personer i alle aldersgrupper. Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egenhånd, kan du kontakte kommunal fysioterapeut.

Fordeling av pasienter skjer i et samarbeid mellom kommunal og private fysioterapeuter. Vi tilrettelegger for et best mulig behandlingsforløp for den enkelte pasient.

Pris

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut. Egenandelstaket justeres etter gjeldende takst. Når egenandelstaket er nådd, får du automatisk et frikort i posten. Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder:

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Lovpraksis

  • Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.
  • Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.
Til toppen