Beredskap

De kommunale myndigheter er tillagt et generelt beredskapsansvar og i deler av særlovgivningen som regulerer ulike kommunale virksomhetsområder, er det også stilt krav til beredskaps-forberedelser.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Stor-Elvdal kommunes  beredskapsplan ble vedtatt av kommunestyret 18.06.2014, og er revidert siste gang 29.04.2019.

​Beredskapsplanen bygger på "Forskrift om kommunal beredskapsplikt", fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 22. august 2011. 

Eksempler på situasjoner som kommunen får ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon:

  • Ta hånd om skadde personer, f.eks. ved en større buss- eller togulykke.
  • Bistand ved flom og jordskred.
  • Omsorg for personer som har vært utsatt for større påkjenninger.
  • Innkvartering/forpleining av forulykkede, pårørende eller redningsmannskaper.
  • Bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område.
  • Informasjon til pårørende og media.
  • Gjenoppretting/reparasjon av skader på kommunikasjonsnett, vannforsyning etc.
  • Opprydding og opprenskning etter f.eks. en større forurensningssituasjon.
Til toppen