1.1 Storstua og Besøkssenter Østerdalen

1. Vilkår for utleie til ulike brukergrupper

1. Vilkår for utleie til ulike brukergrupper
Gebyrer -
Teknisk utstyr Leie av teknisk utstyr iht. 1.1.3 gjelder alle brukergrupper
Billettavgift 20,- Gjelder alle arrangement med billettsalg utenom kino, og legges på mellom leietaker og utleier
Leiepriser Leieprisene forutsetter at leietaker står for generell vask og opprydning i henhold til husregler for bygget. Dette gjelder også rydding av kanner, kopper og asjetter osv. fra møterom. Dette settes på anvist sted. Manglende opprydning faktureres med 0,5 - 1 times arbeid. Kommunens ansatte kan utføre all vask og rydding etter avtale, da påløper kostnader i 1.1.2 pkt. 7. Unntak er vask av gulv som kommunens ansatte utfører. Leietaker faktureres bruk av forbruksvarer.

1.1.1 Leie av Kultursaler (Storstua og Besøkssenter Østerdalen)

1.1.1 Leie av Kultursaler (Storstua og Besøkssenter Østerdalen)
Gebyr 2023 2024
Øving inntil 3 timer 800,- 850,-
Øvingsdag (08:00 - 22:00) 1800,- 1900,-
Privat arrangement* 4500,- 4725,-
Næringsformål, per dag 5000,- 5250,-
Halvårsleie øvelser 3800,- 4000,-
Kulturforestilling 3500,- 3700,-
Renhold, Kultursaler 550,- per time, eks. mva 750,-
Galleri-utleie som ikke hindrer annen bruk Gratis
Galleri-utleie som legger beslag på lokale 5250,-
Leieprisene forutsetter at leietaker står for generell vask og opprydning. Unntak er vask av gulv som Storstuas personell utfører. Storstuas personell kan utføre all vask og rydding da påløper kostnader i 1.1.2 pkt. 7.

 

1.1.2 Leie av idrettshall

1.1.2 Leie av idrettshall
Gebyr 2023 2024
Trening trim 1/3 hall, per time 140,- 150,-
Trening trim 2/3 hall, per time 280,- 300,-
Trening trim 1/1 hall, per time 400,- 420,-
Turnering helg, fastpris heldag, 1/1 hall 1800,- 1900,-
Garderober hverdag/helg 180/270,- 200,-/300,-
Næringsvirksomhet (1/3 - 1/1 hall)* 5000,-/8000,- 6250,-/9000,-
Ekstra renhold/rens av hallgulv ved behov etter bruk i strid med retningslinjer og leieavtale 550,- per time, eks. mva. 750,-
*Leieprisene forutsetter at leietaker står for generell vask og opprydning. Unntak er vask av gulv som Storstuas personell utfører. Storstuas personell kan utføre all vask og rydding mot betaling

 

1.1.3 Leie av teknisk utstyr og tjenester

1.1.3 Leie av teknisk utstyr og tjenester
Gebyr 2023 2024
Lydanlegg
Storstua hovedanlegg til øving 350,- eks. mva. 500-
Storstua hovedanlegg til forestilling 800,- eks. mva. 1125,-
Lydanlegg utleie
Mobilt sanganlegg/speakeranlegg 375,-
Utleie lydmikser, 32 kanaler inkl. scenebokser 1250,-
Utleie lydmikser, 16 kanaler 250,-
Lys/sceneteknikk
Leie av mobilscene, per element (2x1m) 200,- eks. mva. 250,-
Fast oppsett lysrigg til øving 300,- eks. mva. 375,-
Fast oppsett lysrigg til forestilling 800,- eks. mva. 1500,-
Personell
Lys/lydtekniker, per time 550 eks. mva. 750,-
Priser på fast oppsett inkluderer ikke omrigg, justeringer.

 

1.1.4 Leie av kjøkken/møterom

1.1.4 Leie av kjøkken/møterom
Gebyr 2023 2024
Møterom (5-15 personer) 550,- 600,-
Stort møterom/konferanserom 900,- 1000,-
Leie av kjøkken uten personell* 750,- eks. mva. 940,-
Leie av personell, faktureres per time 550,- 750,-
Leie av store møterom og konferanselokaler inkludert grunnleggende teknisk utstyr (lydanlegg og prosjektor) *Forutsetter opplæring fra kommunens ansatte *Se også vilkår i pkt 1.

 

1.1.5 Leie av spesialrom

1.1.5 Leie av spesialrom
Gebyr 2023 2024
Skytebane, per time 240,- 260,-
Skytebane, per sesong 5000,- 5000,-
Klatrevegg, per time 220,- 250,-
Spinningrom, per time 300,- eks. mva. 150,-
Sesong defineres som september ut juni

 

1.1.6 Kantinepriser Storstua

1.1.6 Kantinepriser Storstua
Gebyr 2023 2024
Kaffekopp 20,- 20,-
Kaffekanne 60,-
Popcorn 30,- 30,-
Kioskvarer Selvkost Selvkost
Andre kantinepriser justeres etter meny
Til toppen