1.3 Aktivitetshuset - Frivilligsentral og Fritidsklubb

1.3 Aktivitetshuset - Frivilligsentral og Fritidsklubb
Gebyrer 2023 2024
Bruk av lokalene til private arrangementer. Selvkost forbruksmateriell og vask. 500,- 500,-
Leie av lokaler til møter og arrangementer 500,- 500,-
Leie av kjøkken utover kaffe/te 250,- 250,-

 

1.3.1 Fritidsklubben

1.3.1 Fritidsklubben
Gebyrer 2023 2024
Inngang, Fritidsklubben er gratis for målgruppen
Kiosk/kantine følger selvkostprisippet

 

1.3.2 Frivilligsentralen

1.3.2 Frivilligsentralen
Frivilligsentralen tilbyr, etter avtale, gratis lokaler i aktivitetshuset til:
Frivillige lag og foreninger når sentralens eget behov er dekket og så langt det er praktisk mulig. Dette i henhold til forskrift om frivilligsentraler § 8.
Lag og foreninger som opfyller kravene til gratis undervisningslokaler jf. § 7 i voksenopplæringsloven. Her tildeles de lokaler kommunen finner hensiktsmessig.
Aktiviteter og tilbud som er i tråd med frivilligsentralens målsetning.
Til toppen