2.1 Betalingssatser barnehage

2.1 Betalingssatser barnehage

2.1 Betalingssatser barnehage
Gebyrer 2023 2024
100 % plass (5d/uke) - pr. mnd. Betalingssatsen for full plass samsvarer med regjeringens makspris, fordelt på 11 mnd. pr. år. Statsbudsjettet Aug. - Des. : 3000,- Statsbudsjettet: jan-jul: 3000,- aug-des: 1500,-
Redusert betaling pga. lav inntekt = maks 6 % av inntektInnslagspkt. for reduksjon - (reguleres 01.08. hvert år) Maks 6 % av inntekt. Inntektsgrense pr. 01.01.23: 550 000,- Maks 6% av inntekt
20 t/u gratis kjernetilbud for 2-, 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier,inntektsgrense fastsatt av Stortinget. (reguleres 01.08. hvert år) Inntektsgrense (reguleres 01.08. hvert år). 01.08.23: 615 590,- Inntektsgrense aug. 23 - aug. 24: 615 590,- 1. aug. 24: 642 700,-
Kjøp av enkeltdager – pr. dag (inkl. mat 220,- 220,-
Kostpenger (5d/uke) pr. mnd. 365,- 365,-
Søskenmoderasjon
30 % reduksjon for barn nr. 2 og 100 % øvrige barn fra samme familie.
Barn med søsken i barnehage
30% moderasjon gis på den aktuelle barnehageprisen sett i forhold til størrelsen på SFO tilbudet. Søskenmoderasjon barnehage/SFO skal også gjelde uavhengig av om det benyttes private eller kommunale barnehager
Betalingssatser for barnehage er regulert av «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager». Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
Til toppen