2.2 Betalingssatser SFO

2.2 Betalingssatser SFO
Gebyr 2023 2024
Betalingssatser SFO Koppang skole
For 1. og 2.trinn. 100% plass. Før og etter skoletid og hele dager i ferier, med unntak av planleggingsdager.
Plass pr.mnd. - 11 mnd. 935,- 1200,-
Mat pr. mnd. 250,- 250,-
For 1. og 2.trinn. 60% plass. Før og etter skoletid 3 dager i uka og 3 hele dager i ferier, med unntak av planleggingsdager.
Plass pr.mnd. - 11 mnd. 750,- 900,-
Mat pr. mnd. 200,- 200,-
For 1. og 2. trinn. 40% plass. Før og etter skoletid 2 dager i uka og 2 hele dager i ferier, med unntak av planleggingsdager.
Plass pr.mnd. - 11 mnd. 590,-
Mat pr. mnd. 150,- 150,-
For 3. og 4. trinn. 100 % plass. Før og etter skoletid og hele dager i ferier, med unntakav planleggingsdager.
Plass pr. mnd. – 11 mnd 2475,- 2750,-
Mat pr. mnd. 250,- 250,-
For 3. og 4. trinn. 60 % plass. Før og etter skoletid 3 dager i uka og 3 hele dager iferier, med unntak av planleggingsdager.
Plass pr. mnd. – 11 mnd. 1980,- 2250,-
Mat pr. mnd. 200,- 200,-
For 3. og 4. trinn. 40 % plass. Før og etter skoletid 2 dager i uka og 2 hele dager iferier, med unntak av planleggingsdager
Plass pr. mnd. – 11 mnd 1485,- 1750,-
Mat pr. mnd. 150,- 150,-
Ved ledig kapasitet
Kjøp av hele dager – avtales med de ansatte ved SFO - pr. dag 230,- 300,-
For sein henting i SFO 200,-
Tabellen forutsetter vedtektsendring. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 på SFO. Barn med søsken i barnehage: 30 % moderasjon gis på den aktuelle barnehageprisen sett i forhold til størrelsen på SFO tilbudet. Søskenmoderasjon barnehage/SFO skal også gjelde uavhengig av om det benyttes private eller kommunale barnehage
Til toppen