2.2 Betalingssatser SFO

2.2 Betalingssatser SFO

2.2 Betalingssatser SFO
Gebyr 2022 2023
Betalingssatser SFO Koppang skole
For 1.trinn. 100% plass. Før og etter skoletid og hele dager i ferier, med unntak av planleggingsdager.
Plass pr.mnd. - 11 mnd. 935,-
Mat pr. mnd. 250,-
For 1.trinn. 60% plass. Før og etter skoletid 3 dager i uka og 3 hele dager i ferier, med unntak av planleggingsdager.
Plass pr.mnd. - 11 mnd. 750,-
Mat pr. mnd. 200,-
For 1.trinn. 40% plass. Før og etter skoletid 2 dager i uka og 2 hele dager i ferier, med unntak av planleggingsdager.
Plass pr.mnd. - 11 mnd. 590,-
Mat pr. mnd. 150,-
For 2. - 4. trinn. 100 % plass. Før og etter skoletid og hele dager i ferier, med unntakav planleggingsdager.
Plass pr. mnd. – 11 mnd 2450,- 2475,-
Mat pr. mnd. 250,- 250,-
For 2. - 4. trinn. 60 % plass. Før og etter skoletid 3 dager i uka og 3 hele dager iferier, med unntak av planleggingsdager.
Plass pr. mnd. – 11 mnd. 1950,- 1980,-
Mat pr. mnd. 200,- 200,-
For 2. - 4. trinn. 40 % plass. Før og etter skoletid 2 dager i uka og 2 hele dager iferier, med unntak av planleggingsdager
Plass pr. mnd. – 11 mnd 1450,- 1485,-
Mat pr. mnd. 150,- 150,-
Ved ledig kapasitet
Kjøp av hele dager – avtales med de ansatte ved SFO - pr. dag 220,- 230,-
Før skoletid - avtales med de ansatte ved SFO - pr. time 50,- 50,-
Ved en kombinasjon av leksehjelp og SFO blir følgende trukket fra SFO-prisene pr.leksehjelptime: -20,- 25,-
Betalingssatser SFO Sollia skole
For 1.trinn. Etter skoletid og hele dager i ferier, med unntak av planleggingsdager.
Plass pr.mnd. - 11 mnd. 410,-
Mat pr. mnd. 150,-
For 1.trinn. Etter skoletid tirsdag og torsdag.
Plass pr.mnd -
Mat pr.mnd. 90,-
For 1.trinn. Etter skoletid 4 dager i uka.
Plass pr.mnd -
Mat pr.mnd. 150,-
For 2. - 4. trinn. 100% plass. Etter skoletid hver dag.
Plass pr.mnd 1622,- 1785,-
Mat pr.mnd. 150,- 150,-
For 2. - 4. trinn. Etter skoletid tirsdag og torsdag
Plass pr.mnd 837,- 920,-
Mat pr.mnd. 60,- 90,-
For 2. - 4. trinn. 4 dager i uka.
Plass pr.mnd 1203,- 1325,-
Mat pr.mnd. 120,- 150,-
Ved ledig kapasitet
Kjøp av hele dager – avtales med de ansatte ved SFO - pr. dag 210,- 230,-
Før skoletid - avtales med de ansatte ved SFO - pr. time 50,- 50,-
Ved en kombinasjon av leksehjelp og SFO blir følgende trukket fra SFO-prisene pr.leksehjelptime: -20,- 25,-
Tabellen forutsetter vedtektsendring. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 på SFO. Barn med søsken i barnehage: 30 % moderasjon gis på den aktuelle barnehageprisen sett i forhold til størrelsen på SFO tilbudet. Søskenmoderasjon barnehage/SFO skal også gjelde uavhengig av om det benyttes private eller kommunale barnehage
Til toppen