2.3 Kulturskolen

2.3 Kulturskolen

2.3 Kulturskolen
Gebyr 2022 2023
Individuell opplæring 2 600,- 2 600,-
Gruppeundervisning (over 10 elever) 1 650,- 1 650,-
Søskenmoderasjon 30% 30%
Fler aktivitetsmoderasjon 30% 30%
Materialkostnader Selvkost Selvkost
Instrumentleie pr. semester 200,- 200,-
Betalingen fordeles på 2 terminer pr. år, med fakturering i juni og desember. Det betales ikke for aktiviteter som inngår i grunnskoleopplæringen, eller som fullt ut dekkes av andre instanser.
Til toppen