4.1 Betalingssatser for praktisk bistand

4.1 Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelps- og vaktmesteroppgaver)

4.1 Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelps- og vaktmesteroppgaver)
5.1 Betalingssatser for praktisk bistand 2022 2023
Inntil 2 G (0 – 202702) 215,-
2 G – 3 G (202702 – 304053) 620,- 658,-
3 G – 4 G (304053 – 405404) 875,- 928,-
4 G – 5 G (405404 – 506755) 1210,- 1283,-
Over 5 G (506755--) 1505,- 1596,-
1 G er per 01.05.22 på kr. 111 477,-
2 G tilsvarer derfor kr. 222 954,-
Trygghetsalarm pr. mnd* 285,- 303,-
*Ikke mva. pliktig. For inntekt inntil 2 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) følges fastsatt maksimalsats iht. forskrift om egenandel for kommunale helse –og omsorgstjenester kap 2.
Til toppen