4.1 Betalingssatser for praktisk bistand

4.1 Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelps- og vaktmesteroppgaver)

4.1 Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelps- og vaktmesteroppgaver)
5.1 Betalingssatser for praktisk bistand 2023 2024
Inntil 2 G (0 – 202702) - -
2 G – 3 G (202702 – 304053) 658,- 718,-
3 G – 4 G (304053 – 405404) 928,- 1014,-
4 G – 5 G (405404 – 506755) 1283,- 1402,-
Over 5 G (506755--) 1596,- 2304,-
1 G er per 01.05.23 på kr. 118 620,-
2 G tilsvarer derfor kr. 237 240,-
Trygghetsalarm pr. mnd* 303,- 330,-
*Ikke mva. pliktig. For inntekt inntil 2 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) følges fastsatt maksimalsats iht. forskrift om egenandel for kommunale helse –og omsorgstjenester kap 2.
Til toppen