4.2 Andre tjenester

4.2 Andre tjenester

4.2 Andre tjenester
Gebyr 2023 2024
Vaksinering pr. vaksine * 212,- 230,-
Egenbetaling for måltider per gang ved Dagsenter for personer med demens 110,- 120,-
Egenbetaling bevertning i fellesareal, Benveien pr. mnd. 292,- 320,-
Egenandel transport øvrige reiser for beboere pr. km. ** Iht. statens reiseregulativ
* Vaksinering utenom Lov om helsetjenester i kommunen og gjennomføres av hjemmesykepleien. ** Ved bruk av kommunal bil.
Til toppen