4.2 Andre tjenester

4.2 Andre tjenester

4.2 Andre tjenester
Gebyr 2022 2023
Vaksinering pr. vaksine * 200,- 212,-
Egenbetaling for måltider per gang ved Dagsenter for personer med demens 103 110,-
Egenbetaling bevertning i fellesareal, Benveien pr. mnd. 275,- 292,-
Egenandel transport øvrige reiser for beboere pr. km. ** iht. statens reiseregulativ
* Vaksinering utenom Lov om helsetjenester i kommunen og gjennomføres av hjemmesykepleien. ** Ved bruk av kommunal bil.
Til toppen